Buscador

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

O Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal permitiralle recibir as notificacións electrónicas que lle envíe a Xunta de Galicia ou calquera outra administración pública de Galicia adherida ao sistema.

IF207B - Reversión de expropiación.

Se vostede é titular (calquera que sexa o título de adquisicion) de bens ou dereitos expropiados, poderá solicitar a súa reversión nos seguintes casos: - cando non se execute a obra ou non se estableza o servicio que motivou a expropiación. - cando realizada a obra ou establecido o servicio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF207B