Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

IF207B - Reversión de expropiación.

Se vostede é titular (calquera que sexa o título de adquisicion) de bens ou dereitos expropiados, poderá solicitar a súa reversión nos seguintes casos:

- cando non se execute a obra ou non se estableza o servicio que motivou a expropiación.

-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF207B&ano=2019&numpub=1&lang=gl