Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

O Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal permitiralle recibir as notificacións electrónicas que lle envíe a Xunta de Galicia ou calquera outra administración pública de Galicia adherida ao sistema.

IN313B - Concesión de aproveitamento de augas minerais, termais e de manancial.

Para solicitar a concesión de aproveitamento de augas minerais, termais e de manancial é requisito previo a declaración de condición mineral, termal e de manancial das augas.

O aproveitamento das augas minerais, termais e de manancial poderá…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN313B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI436D - Cancelación do depósito e devolución de fianza depositada en réxime de concerto.

Cesarase no réxime especial concertado polas seguintes causas: a) Extinción da obriga de depósito. b) Perda sobrevida das condicións que determinaron a súa concesión. c) Non realización do ingreso no prazo sinalado no artigo 25º.2. d) Incumprimento da obriga de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI436D&ano=2016&numpub=1&lang=gl