Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 25 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

PE155D - Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Convocar para o ano 2023 a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros (OPP) e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros (AOP) recoñecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

AU301D - Axudas para a realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións

Subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións, e convocar estas subvencións para o ano 2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IN418E - Subvencións para planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas.

Regular a concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas dentro do territorio da comunidade autónoma de  Galicia, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos nelas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN418E&ano=2023&numpub=2&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

O financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais, a través da concesión de axudas e subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2023, ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CT208A - Subvencións para o desenvolvemento de cinco proxectos audiovisuais e para a posterior axuda á produción dunha obra audiovisual de contido específico que fomente a difusión dos valores culturais do Camiño de Santiago de cara á celebración do Xacobeo 2021.

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de axudas para o desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT208A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN201K - Axudas para o financiamento de acordos de formación de aprendices en obradoiros artesáns.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a realización de acordos de períodos formativos de carácter non laboral entre obradoiros artesáns e aprendices asegurando a continuidade dos oficios e contribuíndo a asegurar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201K&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PE209L - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas ás persoas redeiras, con código de procedemento PE209L, para compensar a diminución de ingresos debido ao estado de alarma decretado polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE209P - Axudas para proxectos colectivos que contribúan a reforzar a xestión dos recursos da pesca costeira artesanal para garantir unha actividade económica, social e medioambientalmente sostible.

Regular a convocatoria para o ano 2023, para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), que contribúan a reforzar a xestión dos recursos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209P&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR820E - Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.

1. As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen dunha empresa en crise,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE209M - Axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia Covid-19

1. Esta orde, con código de procedemento PE209M, ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020 de axudas destinadas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con porto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209M&ano=2020&numpub=1&lang=gl