Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 113 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 25 de xaneiro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 25/01/22 Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 25/01/22 Servizo/s afectado/s: servizo de consulta das notificacións a través desta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0823.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 3 de febreiro

Data de inicio: 7:00 horas do xoves 03/02/22 Data estimada de fin: 8:00 horas do xoves 03/02/22 Servizo/s afectado/s: sede electrónica Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0825.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 5 de marzo

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 05/03/2022 Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 05/03/2022 Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións a través desta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0843.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 7:00 e as 8.00 horas do martes 15 de marzo

Data de inicio: 7:00 horas do martes 15/03/2022 Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 15/03/2022 Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións a través desta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0845.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 28 de xullo

Data de inicio: 07:00 horas do xoves 28/07/2022 Data estimada de fin: 08:00 horas do xoves 28/07/2022 Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións electrónicas a través desta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0866.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 08:00 e as 11:00 horas do sábado 3 de decembro

Data de inicio: 08:00 horas do sábado 03/12/2022 Data estimada de fin: 11:00 horas do sábado 03/12/2022 Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións electrónicas nesta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0906.xml

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 09:00 e as 13:00 horas do sábado 11 de febreiro

Data de inicio: 09:00 horas do sábado 11/02/2023 Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 11/02/2023 Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións electrónicas nesta sede Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0927.xml

Interrupción do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 27 de xuño

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 27/06/2020 Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 27/06/2020 Servizo/s afectado/s: Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0748.xml

Modificacións nos procedementos relacionados cos aproveitamentos madeireiros

Os procedementos MR602A (notificación), MR603A (autorización) e MR604A (comunicación), relativos a aproveitamentos madeireiros, pasan a ser substituídos polos seguintes: MR604I (autorización) MR604H (declaración responsable), e MR604C (comunicación final) segundo o indicado na Orde do 20 de abril…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0568.xml

IF207B - Reversión de expropiación.

Se vostede é titular (calquera que sexa o título de adquisicion) de bens ou dereitos expropiados, poderá solicitar a súa reversión nos seguintes casos:
- cando non se execute a obra ou non se estableza o servicio que motivou a expropiación.
-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF207B&ano=2019&numpub=1&lang=gl