Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

PE621C - Certificado de especialidade de mergullo profesional.

Se vostede é un mergullador profesional e ten superado un curso para a obtención dunha especialidade de mergullo profesional e quere solicita-lo certificado de dita especialidade e a súa anotación no Libro Diario de Mergullo. Agora pode solicitalo na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621G - Tarxeta da certificación profesional para extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo.

Para a realización de actividades subacuáticas en augas mariñas competenciais da Consellería do Medio Rural e do Mar, en materia de marisqueo e coa exclusiva finalidade de recoller ou extraer recursos mariños no marco dun plan de explotación aprobado e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621G&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621F - Curso para a expedición da certificación profesional para extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo.

Para a realización de actividades subacuáticas en augas mariñas competenciais da Consellería do Medio Rural e do Mar, en materia de marisqueo e coa exclusiva finalidade de recoller ou extraer recursos mariños no marco dun plan de explotación aprobado e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621F&ano=2015&numpub=1&lang=gl