Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

BS213P - Asignación de concerto social para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto, previstas na lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, na provincia da Coruña.

Levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir dentro do ámbito da provincia da Coruña, medidas non privativas de liberdade, denominadas de medio aberto, impostas polos xulgados de menores ou que teñan que realizar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213P&ano=2024&numpub=1&lang=gl