Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

IN613Q - Acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios.

Establecer o formato da solicitude da acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios, regulada no punto 3.c).5 do anexo III do Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613Q&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN610A - Certificación de empresas no que se refire aos sistemas que conteñan determinados gases fluorados de efecto invernadoiro.

Os Regulamentos (CE) n.º 303/2008 e 304/2008 da Comisión, do 2 de abril de 2008, estableceron os requisitos mínimos e as condicións de recoñecemento mutuo da certificación de empresas e persoal no que se refire aos equipamentos fixos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED321A - Certificación persoal na manipulación de gases fluorados

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento (código ED321A) que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a expedición das seguintes certificacións persoais:

a) Manipulación de equipamentos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED321A&ano=2018&numpub=1&lang=gl