Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 56 resultados relacionados coa súa selección:

MT100B - Axudas para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, destinadas a titulares de infraestruturas de uso público do medio natural dentro da Rede Galega de espazos protexidos e Reservas da Biosfera.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para sufragar os gastos derivados das actuacións que se leven a cabo para a reposición ou reparación das infraestruturas de uso público do medio natural…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR615A - Autorización de uso de maquinaria non forestal nin agrícola nas zonas próximas aos montes.

A utilización, nas épocas de máximo risco de incendios, nos montes e nas áreas rurais situadas nunha franxa de 400 metros arredados daqueles, de maquinaria non forestal nin agrícola con ferramentas que poidan producir chispas ou soldaduras de calquera tipo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR615A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR601A - Permisos para a realización de queimas.

Fora da época de máximo perigo de incendios, comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro, se vostede quere realizar traballos en terreos agrícolas e forestais nos que sexa imprescindible facer uso do lume.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR601A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

MR616D - Adhesión como entidade colaboradora para a execución e xestión das axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros.

Procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán na execución e xestión das axudas para a recuperación de soutos danados polos incendios forestais do mes de xullo de 2022, previstas no Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR351G - Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

O establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que están destinadas ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR616E - Axudas para a recuperación de soutos de castiñeiros.

Bases que regulan as axudas para a recuperación de soutos danados polos incendios forestais do mes de xullo de 2022; previstas no Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IN610A - Certificación de empresas no que se refire aos sistemas que conteñan determinados gases fluorados de efecto invernadoiro.

Os Regulamentos (CE) n.º 303/2008 e 304/2008 da Comisión, do 2 de abril de 2008, estableceron os requisitos mínimos e as condicións de recoñecemento mutuo da certificación de empresas e persoal no que se refire aos equipamentos fixos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR349C - Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.

Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2016 dos programas de incentivos a contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR349J - Programa de incentivos á contratación temporal.

Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2016 dos programas de incentivos a contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349J&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR350C - Incentivos á contratación de persoas mozas.

Programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para a contratación mínima de 9 meses a xornada completa de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350C&ano=2023&numpub=1&lang=gl