Hai 55 resultados relacionados coa súa selección:

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR616A - Axudas para reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais.

Convócanse as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva por rateo, destinadas á reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos a explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios, no eido competencial da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PE100A - Axudas destinadas a entidades de carácter asociativo afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería do Mar.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a entidades de carácter asociativo de dereito público ou privado afectadas polos incendios, no eido competencial da Consellería do Mar.

As axudas reguladas nestas bases aplicaranse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT100A - Axudas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados polos incendios.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados de Galicia afectados polos incendios, no eido competencial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

As subvenciones…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR610A - Autorización para a utilización do lume na eliminación de restos de aproveitamentos forestais ou selvícolas en zonas de especial risco de incendios forestais (ZER).

Nas zonas de especial risco de incendio, e en calquera época do ano, queda prohibida a utilización do lume para eliminar restos de aproveitamentos forestais e de tratamentos selvícolas, agás xustificación técnica de inexistencia doutras alternativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos para reparar os danos nas vivendas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia, no eido competencial da Consellería de Infraestruturas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI100A - Axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais acaecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas sufragar os gastos de aloxamento provisional derivados da sinatura dun contrato de alugueiro nunha vivenda transitoria das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR615A - Autorización de uso de maquinaria non forestal nin agrícola nas zonas próximas aos montes.

A utilización, nas épocas de máximo risco de incendios, nos montes e nas áreas rurais situadas nunha franxa de 400 metros arredados daqueles, de maquinaria non forestal nin agrícola con ferramentas que poidan producir chispas ou soldaduras de calquera tipo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR615A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR601A - Permisos para a realización de queimas.

Fora da época de máximo perigo de incendios, comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro, se vostede quere realizar traballos en terreos agrícolas e forestais nos que sexa imprescindible facer uso do lume.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR601A&ano=2004&numpub=1&lang=gl