Hai 50 resultados relacionados coa súa selección:

PE100A - Axudas destinadas a entidades de carácter asociativo afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería do Mar.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a entidades de carácter asociativo de dereito público ou privado afectadas polos incendios, no eido competencial da Consellería do Mar.

As axudas reguladas nestas bases aplicaranse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IG100A - Axudas do Igape destinadas a establecementos comerciais, mercantís e industriais afectados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas establecementos comerciais, mercantís e industriais de Galicia afectados polos incendios, no eido competencial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

As subvenciones…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos titulares dos establecementos turísticos afectados polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos establecementos turísticos, incluídos no ámbito competencial da Axencia Turismo de Galicia, para reparar os danos ocasionados polos incendios.

As subvencións reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR616A - Axudas para reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais.

Convócanse as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva por rateo, destinadas á reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos a explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios, no eido competencial da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

VI100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos para reparar os danos nas vivendas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia, no eido competencial da Consellería de Infraestruturas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

VI100A - Axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais acaecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas sufragar os gastos de aloxamento provisional derivados da sinatura dun contrato de alugueiro nunha vivenda transitoria das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR651B - Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de montes veciñais en man común (en diante, MVMC), as súas agrupacións e as sociedades de fomento forestal (en diante, Sofor) poderán…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

Esta orde ten por obxecto realizar a convocatoria para o ano 2020, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A&ano=2020&numpub=1&lang=gl