Hai 72 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

IN308D - Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e incentivar a sustentabilidade, nas súas dimensións económica, social e ambiental, no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN308D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR342B - Programa cheque autónomo seguimos adiante.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Cheque autónomo seguimos adiante, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342B&ano=2020&numpub=1&lang=gl