Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 71 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

IN317A - Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro.

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e incentivar nas empresas mineiras a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN317A&ano=2021&numpub=1&lang=gl