Hai 76 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

IN317B - Subvencións a empresas privadas que se dediquen á elaboración de rocha ornamental para a loita contra as enfermidades profesionais, específicamente as derivadas da exposición ao po.

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto incentivar, nas empresas que se dediquen a elaboración de rocha ornamental, a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN317B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR310A - Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos galegos, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (procedemento TR310A) cuxa vixencia comprenderá entre a data de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR310A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR811A - Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior (código de procedemento administrativo PR811A).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR811A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN317A - Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro.

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e incentivar nas empresas mineiras a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN317A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN308D - Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e incentivar a sustentabilidade, nas súas dimensións económica, social e ambiental, no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN308D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR342B - Programa cheque autónomo seguimos adiante.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Cheque autónomo seguimos adiante, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342B&ano=2020&numpub=1&lang=gl