Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

MR709A - Premios ao desenvolvemento rural de Galicia

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia.

O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos previstos nos artigos 20 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR709A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR420A - Premios Coopera Galicia entidades locais.

1. Os premios Coopera Galicia 2018 (PR420A) teñen por obxecto o impulso e a difusión das iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR420A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TU502A - Premios Camiño de Santiago.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do Camiño de Santiago como un recoñecemento institucional e social ás actuacións realizadas nos tres últimos anos (2016 ao 2018) co obxecto de conservar, mellorar e embelecer a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU502A&ano=2019&numpub=1&lang=gl