Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

MR709A - Premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.

1. Aprobar as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural, que se xuntan a esta resolución como anexo I, co código de procedemento administrativo MR709A.

2. Convocar para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR709A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR420A - Premios Coopera Galicia entidades locais.

1. Os premios Coopera Galicia 2018 (PR420A) teñen por obxecto o impulso e a difusión das iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR420A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TU502A - Premios Camiño de Santiago.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do Camiño de Santiago como un recoñecemento institucional e social ás actuacións realizadas nos tres últimos anos (2016 ao 2018) co obxecto de conservar, mellorar e embelecer a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU502A&ano=2019&numpub=1&lang=gl