Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

DE400A - Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

1. Establecer as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, e proceder á súa convocatoria para a tempada 2023/24 (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE400A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR952B - Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Establecer, mediante o procedemento con código PR952B, as bases reguladoras e proceder á convocatoria de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade. Estas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR952B&ano=2018&numpub=1&lang=gl