Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 64 resultados relacionados coa súa selección:

BS420F - Axudas a entidades privadas de iniciativa social para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3.

1. Establecer, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas ás entidades privadas de iniciativa social titulares das escolas infantís 0-3 anos coa finalidade de bonificar e compensar os gastos derivados…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR265A - Participación no Programa Escolar.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED340A - Participación en contratos-programa para a mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta resolución ten por obxecto regular os contratos-programa e establecer as condicións para desenvolver nos centros docentes plans para a mellora do éxito escolar do alumnado durante o curso escolar 2015/16. O plan que elaboren os centros poderá recoller unha ou varias das actuacións que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE606A - Prazas de residencia nos centros dependentes da Consellería do Mar.

Regular a convocatoria para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar, así como convocar as prazas residenciais vacantes para o curso escolar 2023/24 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE606A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED535A - Plans de formación permanente do profesorado en centros educativos públicos.

Esta resolución ten por obxecto convocar e establecer as bases para a selección de plans de formación permanente do profesorado en centros educativos para o curso 2016/17, e establecer as condicións para o seu desenvolvemento. Os plans de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED535A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

DE400A - Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

1. Establecer as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, e proceder á súa convocatoria para a tempada 2023/24 (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE400A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TU984G - Autorización de apertura e clasificación turística de campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984G&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU984M - Modificacións substanciais de campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984M&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU984N - Comunicación de baixa ou modificacións non substanciais dos campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984N&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED522A - Admisión e matrícula na Formación Profesional Básica.

Esta orde ten por obxecto regular o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. Procedemento de admisión. 1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED522A&ano=2015&numpub=1&lang=gl