Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 11 resultados relacionados coa súa selección:

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude individual), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS607A - Programa en Balnearios.

Concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303F - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude múltiple: ata 4 persoas irmás ou en situación de acollemento familiar), para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303H - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023 que se detalla no anexo I (B) da orde, no procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade (solicitude múltiple: ata 4 persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303G - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023 que se detalla no anexo I (B) da orde, no procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade (solicitude individual), para facilitar que a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303G&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS103N - Acreditación de centros e programas de servizos sociais.

Constatar o cumprimento dos requisitos específicos e estándares de calidade que, para tal efecto, se establezan para os diferentes tipos de prestación e persoas destinatarias nas normas de aplicación específicas para os ditos servizos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103N&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS304A - Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca o procedemento de concesión do uso das súas instalacións xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023, nos termos que se establecen nesta orde e de acordo coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS800A - Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS800A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS605A - Solicitude de estancias temporais nos servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, aos que se refire o artigo seguinte, dentro da rede pública de servizos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS605A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS604A - Traslado en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, dentro da rede pública de servizos da Administración xeral da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS604A&ano=2014&numpub=1&lang=gl