Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 10 resultados relacionados coa súa selección:

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude individual), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS303F - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude múltiple), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS607A - Programa en Balnearios.

Concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS303G - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I B da orde, no procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade (solicitude individual), para facilitar que a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS303H - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I B da orde, no procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade (solicitude múltiple), para facilitar que a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS103N - Acreditación de centros e programas de servizos sociais.

Constatar o cumprimento dos requisitos específicos e estándares de calidade que, para tal efecto, se establezan para os diferentes tipos de prestación e persoas destinatarias nas normas de aplicación específicas para os ditos servizos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103N&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS304A - Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca o procedemento de concesión do uso das súas instalacións xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024, para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS604A - Traslado en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, dentro da rede pública de servizos da Administración xeral da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS604A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS605A - Solicitude de estancias temporais nos servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, aos que se refire o artigo seguinte, dentro da rede pública de servizos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS605A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS213A - Selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica de acordo coa LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais privativas de liberdade do Complexo Montealegre (Ourense).

1. A presente convocatoria ten por obxecto establecer o proceso para a selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica con persoas menores que teñen que cumprir medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213A&ano=2022&numpub=1&lang=gl