Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 23 resultados relacionados coa súa selección:

BS303B - Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes non bolseiras

Convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2023/24, e establecer as bases para a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303D - Prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras

Convocar en régimen de concurrencia competitiva la adjudicación de plazas y de bolsas, en las residencias juveniles dependientes de la Consellería de Política Social y Juventud para el curso académico 2023/24, y establecer las bases para su concesión. El…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

BS403A - Axuda para renovación de praza / novo ingreso programa Bono Concilia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS303C - Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras

Convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2023/24, e establecer as bases para a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS613A - Prestacións sociais e económicas para persoas con discapacidade (LISMI).

Trátase dun conxunto de prestacións destinadas á protección de persoas discapacitadas que por non desenvolver actividad laboral non están comprendidas no campo de aplicación da Seguridade Social. Axudas que establecen: . Subsidio de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS613A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

A concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos de servizos durante os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1.  Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2024 teñan un fillo/a, adopten, sexan declaradas en situación de garda  con fins adoptivos ou acollan de xeito permanente a un ou máis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR303A - Programa piloto de formación senior dixital

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2020, de subvencións a entidades de formación para a realización dun programa piloto de recualificación profesional dixital, a través da modalidade en liña, de persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR303A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, que están destinadas á posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023, e convocar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2023&numpub=1&lang=gl