Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

AP401A - Premios Axentes TIC da Rede CeMIT.

Recoñecer o compromiso e a labor dos axentes TIC e responsables de aula, xa que fan posible unha Rede CeMIT máis eficiente e moderna que asegura que a cidadanía conte coas capacidades dixitais para poder participar de forma máis efectiva no novo contexto dixital

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP401A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IN822D - Premio empregados/as públicos/as innovadores/as

Convocar o V Premio empregados/as públicos/as innovadores/as.

A finalidade do premio é recoñecer o compromiso e a actitude innovadora do persoal ao servizo da Xunta de Galicia, xa que fai posible unha Administración pública máis eficiente,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN822D&ano=2023&numpub=1&lang=gl