Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 12 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

MR520K - Rexistro de axentes aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520K&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR820A - Inicio de expedientes de regulación de emprego.

Tramitar os procesos de regulación de emprego. Estes poden estar fundados nas seguintes causas: - Económicas - Técnicas - Organizativas - Produtivas - Desaparición da personalidade xurídica do contratante A través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR407B - Comunicación de empresa desenvolvedora de software para o emprego dun CUE comercial.

Comunicar que se é unha empresa desenvolvedora de software para o emprego dun caderno dixital de explotación agrícola comercial

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR407B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR820B - Decisión empresarial de expedientes de regulación de emprego.

1. Á finalización do período de consultas, o empresario comunicará á autoridade laboral competente o resultado deste. Se se tivese alcanzado acordo, trasladará á autoridade laboral copia íntegra deste. En todo caso, comunicará aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820X - Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de emprego

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820X), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a comunicación da información necesaria para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR508A - Existencia e localización dos depósitos de medicamentos veterinarios de emprego no exercicio profesional veterinario.

As comunicacións dos depósitos de medicamentos de emprego no exercicio profesional veterinario. Os facultativos veterinarios que para o seu exercicio profesional adquiran ou usen ou cedan medicamentos veterinarios, deberán comunicar a existencia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR508A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR820C - Expedientes de regulación de emprego-constatación causa de forza maior.

A existencia de forza maior, como causa motivadora da extinción e suspensión dos contratos de traballo ou da redución de xornada, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de traballadores afectados, logo de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT986D - Comunicación de actividade de axente de residuos non perigosos

Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ás empresas que, tendo sede social en Galicia, vaia  realizar actividade como axente de residuos non perigosos

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986D&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT986E - Comunicación de actividade de axente de residuos perigosos

Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ás empresas que, tendo sede social en Galicia, vaia  realizar actividade como axente de residuos perigosos

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986E&ano=2016&numpub=1&lang=gl