Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Queixa

Se desexa presentar unha queixa relativa a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico (agás para os ámbitos relativos a educación, sanidade e xustiza que se rexen pola súa normativa específica) debe empregar o procedemento PR002A.

As reclamacións en materia de consumo deben presentarse a través do CO401A.

IN422K - Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administración pública e o terceiro sector.

O desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o autoconsumo e o almacenamento eléctrico no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422K&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN421W - Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidades 2021-2023, para os programas 1, 2 e 3 de incentivos de autoconsumo e almacenamento de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421W&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CT221A - Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras y editoras nas actividades realizadas no sector do libro.

Concesión de subvencións a persoas físicas ou xurídicas, que sexan escritoras, ilustradoras, tradutoras ou editoras e que desenvolvan o seu traballo no sector do libro e no ámbito da Comunidade Autónoma galega facilitando a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT221A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IN422J - Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

As entidades colaboradoras actuarán en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión de esta e sen que isto implique a entrega e distribución dos fondos Públicos as persoas beneficiarias,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422J&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR616D - Adhesión como entidade colaboradora para a execución e xestión das axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros.

Procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán na execución e xestión das axudas para a recuperación de soutos danados polos incendios forestais do mes de xullo de 2022, previstas no Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616D&ano=2023&numpub=1&lang=gl