Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 212 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IN421G - Proxectos de enerxías renovables térmicas.

1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421G&ano=2021&numpub=1&lang=gl