Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

IN605A - Inscrición/modificación no Rexistro de ascensores.

Se vostede como responsable dunha empresa instaladora, quere realiza-la instalación ou posta en marcha dun ou máis aparellos elevadores ou a modificación dunha instalación, debe solicitarlle á Xunta de Galicia a autorización necesaria para iso, cando…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN605A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN605B - Excepcionalidade para refuxios ou espazos libres en ascensores.

Establecer o formato da solicitude de excepcionalidade para refuxios ou espazos libres, regulada no artigo 6 do Decreto 107/2017, de 26 de outubro, relativo aos ascensores instalados na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o modelo que figura no anexo desta resolución e regular…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN605B&ano=2017&numpub=1&lang=gl