Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

PR483B - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Interrupción programada por tarefas de mantemento

O martes 21 de febreiro está prevista unha intervención planificada na Sede Electrónica desde as 15:30 horas ata aproximadamente as 22 horas. Durante dita intervención non será posible realizar o pago de taxas e non se xerarán os boletíns de inscrición en determinados procedementos. Os…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0469.xml

PR483C - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR483A - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483A&ano=2021&numpub=1&lang=gl