Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

VI427C - Autorización de modificación de proxectos.

Se vostede desexa introducir no proxecto de edificación presentado para a concesión da correspondente declaración provisional de vivenda de protección autonómica, deberá solicitar a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI427C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI433B - Procedemento especial de innovación tipolóxica e construtiva.

Este decreto ten por obxecto establecer as condicións de habitabilidade aplicables ás vivendas en edificacións de nova construción, así como regular os requisitos que deben cumprir as obras de rehabilitación ou obras de ampliación de edificacións existentes, co fin de que as vivendas obxecto das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI433B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI409C - Autorización de amortización anticipada total de vivenda protexida de promoción pública.

Os titulares lexítimos das vivendas adxudicadas en réxime de compravenda ou de acceso diferido a propiedade que teñan cantidade pendentes de pagamento ao Instituto Galego de Vivenda e o Solo poderán solicitar a amortización anticipada, aínda cando non transcorrese a totalidade do prazo previsto no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI409C&ano=2016&numpub=1&lang=gl