Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

PE621G - Tarxeta da certificación profesional para extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo.

Para a realización de actividades subacuáticas en augas mariñas competenciais da Consellería do Medio Rural e do Mar, en materia de marisqueo e coa exclusiva finalidade de recoller ou extraer recursos mariños no marco dun plan de explotación aprobado e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621G&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE616B - Tarxetas de identidade profesional náutico pesqueira.

Se vostede quere obter, renovar ou pedir un duplicado, no caso de extravío destrucción ou roubo, da súa tarxeta acreditativa da súa titulación náutico-pesqueira debe solicita-la da Xunta de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616B&ano=1998&numpub=1&lang=gl

Problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica

A sede electrónica está experimentando problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica. Agardamos solucionalos á maior brevidade posible. Rogamos desculpe as molestias que isto poida causarlle.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0434.xml