Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

PE621G - Tarxeta da certificación profesional para extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo.

Para a realización de actividades subacuáticas en augas mariñas competenciais da Consellería do Medio Rural e do Mar, en materia de marisqueo e coa exclusiva finalidade de recoller ou extraer recursos mariños no marco dun plan de explotación aprobado e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621G&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS611C - Expedición da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade (por perda ou subtracción)

A presente orde ten por obxecto a creación da tarxeta acreditativa de grao de discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a regulación do procedemento para a súa obtención

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

Problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica

A sede electrónica está experimentando problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica. Agardamos solucionalos á maior brevidade posible. Rogamos desculpe as molestias que isto poida causarlle.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0434.xml