Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 44 resultados relacionados coa súa selección:

TU986B - Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

Fomentar a realización de actuacións de eficiencia enerxética que impulsen a economía circular en empresas turísticas.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU986B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU984B - Inicio de actividade de restaurantes ou cafetarías.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde. Unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU985B - Concesión da tarxeta bono turístico. #QuedamosenGalicia”

Esta resolución ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia, que se fará efectivo a través dunha tarxeta prepagamento que se cargará dunha soa vez cun total de 250 €,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU951B - Recoñecemento de cualificacións profesionais.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Instrución e resolución sobre recoñecemento de cualificacións profesionais. 1. A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU983C - Subvencións ás axencias de viaxe.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2022.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU984F - Inicio de actividade de apartamentos turísticos.

O/a empresario/a turístico/a que pretenda desenvolver a actividade de aloxamento turístico nas modalidades de apartamentos, deberá presentar ante a Área Provincial da Axencia Turismo de Galicia na que radique o establecemento, unha declaración responsable, na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984F&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O/a empresario/a turístico/a que pretenda desenvolver a actividade de aloxamento turístico na modalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU984Z - Inicio de actividade de vivendas turísticas.

O/a empresario/a turístico/a que pretenda desenvolver a actividade de aloxamento turístico nas modalidades de vivendas turísticas, deberá presentar ante a Área Provincial da Axencia Turismo de Galicia na que radique o establecemento, unha declaración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984Z&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU984A - Inicio de actividade de axencias de viaxe.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde. Se unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU983F - Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983F&ano=2021&numpub=2&lang=gl