Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 58 resultados relacionados coa súa selección:

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

1. Regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de especialidades ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301V&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR349I - Programa II: Procedemento de Incentivos á contratación indefinida inicial de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2017 dos programas de incentivos á contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349I&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR361B - Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: cantidade adicional

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria pública no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia do procedemento de concesión directa da contía adicional previstas no Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR361B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR361A - Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: axuda especial.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria pública no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia do procedemento de concesión directa da subvención especial previstas no Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR361A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR301T - Accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do programa de activación para o emprego.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301T&ano=2015&numpub=1&lang=gl

.

Emprego autónomo

As persoas traballadoras autónomas son potenciais beneficiarias de diferentes axudas, préstamos e programas de apoio promovidos pola Xunta de Galicia e os seus organismos. Trátase nalgúns casos de liñas dirixidas especificamente a este colectivo, e noutros casos abertas tamén a empresas.…

sede.xunta.gal/de-interese/emprego-autonomo

Amplíase ata o 11 de febreiro o prazo para presentar solicitudes dos procedementos TR301P e TR310A

Queda ampliado ata o luns 11 de febreiro deste ano o prazo de presentación de solicitudes dos seguintes procedementos: TR301P - Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas TR310A - Programa de incentivos á formación de persoas…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0632.xml

TR351H - Programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA).

Convócanse para os anos 2020, 2021 e 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización do programa de posta a punto para o emprego para persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, reguladas por esta orde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351H&ano=2020&numpub=1&lang=gl