Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 58 resultados relacionados coa súa selección:

TR340D - Cualificación de iniciativa de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

O programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica configúrase como un instrumento para impulsar o espíritu emprendedor no trinomio investigación, tecnoloxía e emprego, mediante o aproveitamento intensivo e na colaboración coas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR342B - Programa cheque autónomo seguimos adiante.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Cheque autónomo seguimos adiante, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0540.xml

TR341Y - Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Y&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341N - Programa de axudas á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego.

Financiar as adaptacións de postos de traballo e as asistencias técnicas que precisen os CEE no seu proceso de creación ou de mellora e diversificación produtiva.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341N&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR341M - Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego.

Axudar aos CEE a financiar o custo salarial de todas as persoas traballadoras con discapacidade contratadas en centros de traballo do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341M&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR349U - Subvención para ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas.

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das subvencións do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349U&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR340E - Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2024 dos incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340E&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR301M - Mantemento da inscrición / acreditación por cambio de titularidade dun centro de formación.

O cambio de titularidade dun Centro Colaborador de formación ocupacional da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301M&ano=2015&numpub=1&lang=gl