Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED434B - Equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais ou profesionais.

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar a seguinte solicitude:

-  Equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais e profesionais código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED434B&ano=2018&numpub=1&lang=gl