Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED002B - Concurso de adxudicación de destinos provisionais do persoal docente non universitario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlanse as normas que rexerán as convocatorias de adxudicación de destinos provisionais, para a provisión das necesidades de persoal docente para cada curso académico nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002B&ano=2018&numpub=1&lang=gl