Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

Convocar axudas para o alumnado para a realización de actividades en linguas estranxeiras.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

DE401B - Subvencións a clubs para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado.

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE401B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED701C - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión establecido no artigo 2.4…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED301L - Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek

Esta orde ten como obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED301M - Axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ no marco do Plan Recupera.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros con concerto en ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e/ou formación profesional…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301M&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED101A - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

O establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101A&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED431B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i na modalidade de grupos con potencial de crecemento.  

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED431B&ano=2024&numpub=1&lang=gl