Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

ED301F - Autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Se vostede é persoa física ou xurídica e desexa obter autorización para a apertura e funcionamento dun centro docente privado ou público que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301F&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior (código de procedemento ED311B) correspondentes ao curso 2021-2022 para o alumnado…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED301G - Modificación da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Modificación da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

A modificación da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301H - Extinción da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Extinción da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED001A - Procedemento selectivo de acceso, ingreso e adquisición de novas especialidades dos corpos docentes dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para, acceso, ingreso e adquisición de novas especialidades dos corpos docentes non universitarios en prazas  do ámbito de xestión da Consellería de Cultura,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED001A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

DE401B - Subvencións a clubs para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado.

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE401B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED003A - Inclusión nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades.

Esta resolución ten por obxecto habilitar o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED702B - Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Apróbase a convocatoria para a presentación de solicitudes por parte dos interesados que desexen obter a avaliación para poderen ser contratados como persoal docente e investigador, por algunha das universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia (SUG), como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED702B&ano=2023&numpub=1&lang=gl