Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 46 resultados relacionados coa súa selección:

ED301H - Extinción da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Extinción da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301G - Modificación da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Modificación da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

A modificación da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior (código de procedemento ED311B) correspondentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED001A - Procedemento selectivo de acceso, ingreso e adquisición de novas especialidades dos corpos docentes dependentes da consellería competente en materia de educación.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 88 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 6 prazas no corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, 8 prazas no corpo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED001A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

ED701C - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias para solicitar a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión establecido no artigo 2.4…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED441B - Bolsas destinadas ao alumnado universitario que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, 140 bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2022/23 en programas de intercambio con países…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B&ano=2022&numpub=1&lang=gl