Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 12 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

MT201H - Produción de subproduto. Comunidade autónoma de Galicia.

Para aqueles residuos de produción que cumpran os requisitos e condicionantes para os usos específicos que se establezan na Orde Ministerial, procede comunicar de forma particular a intención de empregar o correspondente residuo de produción como subproduto á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604K - Autorización para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación de solicitudes de autorización de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604K&ano=2020&numpub=1&lang=gl