Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 28 resultados relacionados coa súa selección:

SI449A - Axudas a asociacións de nais e pais do alumnado para a realización de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal e familiar.

Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas ás asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos (ANPAS) legalmente constituídas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED314E - Subvencións a escolas de música públicas

Axudas destinadas a subvencionar o funcionamento de escolas de música das cales sexan titulares os concellos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED314D - Subvencións a escolas de música privadas dependente de institucións sen ánimo de lucro.

Convocatoria de subvencións a escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación en ensinanzas de música que non conduzan a títulos académicos ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR923E - Programa de escolas abertas para entidades galegas do exterior.

Establecer as bases reguladoras do Programa Escolas Abertas, dirixido á mocidade que está a ocupar cargos directivos nas entidades galegas do exterior e ás persoas responsables de impartir docencia en actividades de cultura tradicional galega, da confección de traxes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923E&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SA463F - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades privadas sen ánimo de lucro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

DE402D - Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte.

Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas do programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar na Comunidade Autónoma de Galicia a través do Bono deporte.

Así mesmo, por medio desta orde procédese…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE402D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED330H - Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330H. Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED504G - Actividades formativas STEMweek.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM (ciencia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS403F - Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

- Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro para a adecuación e mellora das escolas infantís 0-3 da súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2024&numpub=1&lang=gl