Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 31 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

TR302D - Bonos Talento Empresa.

Concesión dos bonos talento empresa destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

AP400A - Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables.

A concesión de subvencions de bonos dixitais para colectivos vulnerables, segundo as bases establecidas na Resolución do 28 de xullo de 2022 da Directora da Amtega, así como a aprobación do formulario para a solicitude dos bonos (anexo I)  e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CO301B - Bonos Activa comercio.

Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio.

Así mesmo, por medio desta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO301B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU985F - Programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos.

Incentivar a demanda interna, isto é, de persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, de servizos turísticos prestados na dita comunidade autónoma en períodos de estacionalidade, buscando, con isto, prolongar a actividade e dinamizar a economía…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CT500B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a través dos bonos culturais.

A presente orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas a través dos bonos culturais, e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT500B).

Finalidade.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN848F - Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

Concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes) mediante bonos de innovación:

Liña 1. Bonos para servizos de apoio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IN851B - Bonos para a preparación de propostas a convocatorias europeas de I+D+i.

Axudas para impulsar a participación de entidades galegas no Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa  e outros programas ou iniciativas europeas de I+D+i a través da concesión de bonos.

Estes bonos constitúen a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN851B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU985E - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos.

A selección dunha entidade financeira colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos

Para estes efectos, subscribirase o oportuno convenio de colaboración coa Axencia de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG200B - Axudas do Igape a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma).

As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a demanda de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño en Galicia, para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG200B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

AP400B - Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400B&ano=2022&numpub=1&lang=gl