Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

AP400A - Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT500B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a través dos bonos culturais.

A presente orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas a través dos bonos culturais, e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT500B).

Finalidade.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN848F - Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes), destinadas ao financiamento de bonos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG200B - Axudas do Igape a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma).

As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a demanda de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño en Galicia, para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG200B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

AP400B - Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT500A - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa a través dos bonos culturais.

Convocatoria.

Convócase o procedemento para a selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas económicas que se farán efectivas a través dos bonos culturais, de acordo coa orde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500A&ano=2021&numpub=1&lang=gl