Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Verificación dos certificados

Os certificados de identificación de sede electrónica empréganse, fundamentalmente, para a identificación das sedes co fin de asegurarlle á cidadanía que o establecemento de comunicacións con estas se realiza a través dunha canle segura e sen intrusión de terceiros.

Para verificar a validez dos certificados desta sede electrónica, e polo tanto garantir a súa autenticidade, pode empregar a plataforma Valide, do Ministerio da Presidencia. Siga as seguintes instrucións:

Para máis información consulte o vídeo titorial.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional