Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
Estás en: Inicio > Que é a Sede? > Identificación e titularidade da sede > Verificación dos certificados

Verificación dos certificados

Os certificados de identificación de sede electrónica empréganse, fundamentalmente, para a identificación das sedes co fin de asegurarlle á cidadanía que o establecemento de comunicacións con estas se realiza a través dunha canle segura e sen intrusión de terceiros.

Para verificar a validez dos certificados desta sede electrónica, e polo tanto garantir a súa autenticidade, pode empregar a plataforma Valide, do Ministerio da Presidencia. Siga as seguintes instrucións:

Para máis información consulte o vídeo titorial.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional