Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Obtención de certificados

A través da sede electrónica pode vostede obter directamente certificados expedidos pola Xunta de Galicia. Para iso só necesita identificarse previamente, empregando para iso o DNI electrónico, certificado dixital ou o sistema de identificación e sinatura Chave365

Título de familia numerosa autonómico

Descargue un certificado cos datos do título de familia numerosa (código da comunidade autónoma, número de título, categoría, título vixente, data de caducidade e número de fillos) e os datos do beneficiario (tipo de documentación, documentación, data de nacemento, nome, apelidos e se é o titular ou non do título de familia numerosa).

 

Certificado de discapacidade

Descargue un certificado coa data de nacemento, o código da comunidade autónoma, a provincia, o expediente, a puntuación da dificultade de mobilidade, o factor de mobilidade, o baremo de dependencia recoñecido, se necesita acompañante para transporte público, o grao e o tipo de discapacidade.

 

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional