Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.
Estás en: Inicio > Que é a Sede? > Identificación e titularidade da sede

Identificación e titularidade da sede

Aberta as 24 horas durante os 365 días do ano

A sede electrónica da Xunta de Galicia é o enderezo web desde o cal vostede pode exercer, en condicións totalmente seguras, o seu dereito de acceso á información e aos servizos electrónicos que o goberno galego pon á súa disposición en https://sede.xunta.gal

A súa titularidade correspóndelle á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, que é tamén a responsable de elaborar e manter actualizada a relación dos procedementos e servizos e o resto de contidos desta sede.

A xestión tecnolóxica da sede correspóndelle á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, responsable da elaboración dos estándares, normas, especificacións técnicas e guías de estilo nas que se basean os servizos e páxinas integradas nesta sede.

A sede electrónica da Xunta Galicia crease e regúlase polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

O ámbito de aplicación da sede electrónica da Xunta de Galicia comprende a totalidade dos órganos da Administración xeral de Galicia e as entidades instrumentais do sector público autonómico, tal como recolle o artigo 1 da Orde do 15 de setembro de 2011 pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia

Se vostede ten algunha dúbida, problema ou suxestión en relación co funcionamento desta sede, pode poñerse en contacto con nós a través de calquera destes medios:

  1. Oficinas de Rexistro e Información da Xunta
  2. Teléfono de atención ao cidadán 012
  3. Procedementos de envío de suxestións e queixas

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional