Guía de procedementos e servizos

Hai  19 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 28/07/2020 - 30/11/2020
TU985B Concesión da tarxeta bono turístico. #QuedamosenGalicia”
Concesión da tarxeta bono turístico. #QuedamosenGalicia” Esta resolución ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia, que se fará efec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/05/2020 - 02/06/2020
TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/02/2020 - 11/03/2020
TU900A Subvencións a concellos declarados municipios turísticos para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.
Subvencións a concellos declarados municipios turísticos para a contratación de persoal nas oficinas de turismo. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a contratación de persoal ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/02/2020 - 11/03/2020
TU200B Axudas para cursar estudos complementarios para a obtención dun título oficial en dirección hoteleira no estranxeiro.
Axudas para cursar estudos complementarios para a obtención dun título oficial en dirección hoteleira no estranxeiro. Estas bases teñen por obxecto o outorgamento, en réxime de concorrencia competitiv ...
Solicitude presencial 01/10/2020 - 02/11/2020
TU404B Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo mozos/as menores de 30 anos.
Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo mozos/as menores de 30 anos. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas ...
Solicitude presencial 01/10/2020 - 02/11/2020
TU404C Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo familias.
Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo familias. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as m ...
Solicitude presencial 01/10/2020 - 02/11/2020
TU404A Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo maiores.
Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo maiores. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as me ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/12/2019 - 17/02/2020
TU501C Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística.
Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o desenvolvemento de actuacións p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/12/2019 - 16/01/2020
TU500A Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia.
Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto sufragar parcialmente o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/12/2019 - 09/01/2020
TU981A Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia.
Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Esta resolución ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da C ...