Guía de procedementos e servizos

Hai  9 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/06/2022
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.
Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2022 - 10/06/2022
TR807J Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.
Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.. Esta orde ten por obxecto o establecemento das base ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/04/2022 - 30/09/2022
TR353C Subvención Programa Talento 30.
Subvención Programa Talento 30.. 1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/02/2022 - 01/08/2022
TR807I Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.
Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.. 1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 do Programa de fome ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
TR342A Programa de emprego con apoio.
Programa de emprego con apoio.. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e espec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
TR342C Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.
Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas dese ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
TR356A Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción laboral.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social na ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR821A Autorización para acollerse ás axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da seguridade social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas.
Autorización para acollerse ás axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da seguridade social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas.. 1. Esta orde ten po ...