Guía de procedementos e servizos

Hai  61 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/09/2019 - 16/10/2019
TU403A Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia.
Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia. As subvencións reguladas por estas bases te ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/09/2019 - 01/10/2019
PL500C Probas para a obtención do certificado de lingua galega: Niveis Celga 2 e Celga 4.
Probas para a obtención do certificado de lingua galega: Niveis Celga 2 e Celga 4. Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2 e 4, no ano 20 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/08/2019 - 09/09/2019
CT237A Premio á innovación bibliotecaria de Galicia.
Premio á innovación bibliotecaria de Galicia. Ten como obxectivo impulsar e visibilizar os proxectos e boas prácticas levados a cabo polas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais de G ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/07/2019 - 01/08/2019
TU200A Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/06/2019 - 27/08/2019
CT142A Premios da Cultura Galega.
Premios da Cultura Galega. Convócanse os Premios da Cultura Galega en todas as súas modalidades para o ano 2019 (código do procedemento CT142A). 1. Premio Cultura Galega de Letras. Dirixido a persoas, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/06/2019 - 18/07/2019
PL500D Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.
Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de no ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/06/2019 - 01/07/2019
CT207B Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega.
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/05/2019 - 31/07/2019
CT402C Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.
Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/05/2019 - 27/06/2019
PL500F Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.
Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
PL400B Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.
Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas q ...