Guía de procedementos e servizos

Hai  53 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 21/01/2022 - 21/02/2022
SA462B Axudas en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades asistenciais con especialización en drogodependencias.
Axudas en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/01/2022 - 21/02/2022
SA803A Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.
Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA103B Informe preceptivo para concertar cun centro privado os servizos sanitarios e recuperadores
Informe preceptivo para concertar cun centro privado os servizos sanitarios e recuperadores. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento «solicitude do informe preceptivo solicitado polas mutuas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA550A Comunicación de inicio de actividade para a inscrición no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA)
Comunicación de inicio de actividade para a inscrición no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA). Crear o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA550B Comunicación de modificación de datos/cesamento da actividade no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA)
Comunicación de modificación de datos/cesamento da actividade no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA). Crear o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA600A Comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou postexpostas que cesan na súa relación laboral coa empresa onde tivo lugar a exposición ao amianto.
Comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou postexpostas que cesan na súa relación laboral coa empresa onde tivo lugar a exposición ao amianto. . Este decreto ten por obxecto a creació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SA600B Alta/modificación no Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto (REGELA).
Alta/modificación no Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto (REGELA). . Este decreto ten por obxecto a creación e regulación do Rexistro galego de exposición laboral ao amianto (REGELA). En ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431C Reinicio/peche de actividade nunha piscina.
Reinicio/peche de actividade nunha piscina.. 1. A persoa titular dunha piscina de uso público ou de uso privado tipo 3A, excepto as de comunidades de persoas propietarias, deberá comunicar á xefatura ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431E Situación de Incidencia nunha piscina.
Situación de Incidencia nunha piscina. . 1. Na comunicación da situación de incidencia recollerase os datos da instalación, o tipo e a data da incidencia, o número de persoas afectadas, as accións le ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431D Inicio de actividade nunha piscina ou variación de datos previos declarados.
Inicio de actividade nunha piscina ou variación de datos previos declarados.. 1. A persoa titular da piscina de uso público ou de uso privado tipo 3A, excepto as das comunidades de persoas propietaria ...