Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN227B - Comunicación de datos para a inscrición na sección segunda de persoas comerciantes retallistas sen establecementos permanente.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Iniciar modificación e baixa dende a carpeta do cidadán
Modificación e baixa dende a carpeta do cidadán: acceda a súa carpeta do cidadán para realizar modificacións e baixas sobre expedientes abertos.


Acceso ao expediente con código de seguridade
Acceso con código de seguridade: acceda a un expediente empregando o código de seguridade proporcionado. O acceso require autenticación na carpeta do cidadán.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

  • As persoas físicas ou xurídicas interesadas na súa inscrición nesta sección poden presentar a solicitude conforme o modelo normalizado que se establece no anexo II.
  • Ademais dos datos citados no artigo 15, alíneas a) e c) do Decreto, o formulario de comunicación ao Rexistro Galego de Comercio conterá os seguintes puntos:
    • a) Na venda domiciliaria, a relación de persoas vendedoras.
    • b) Na venda automática, a relación de máquinas.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO

Edificios Administrativos. San Caetano, 3º planta
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981545557 Fax: 981545541
Email: cei.dxc.axudas@xunta.es
Información web: http://economiaeindustria.xunta.es

1. Esta sección do Rexistro Galego de Comercio comprenderá os datos correspondentes ás persoas comerciantes polo miúdo que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia sen un establecemento permanente.

2. A división desta sección é a seguinte:
1) Venda domiciliaria.
2) Venda automática.
3) Venda en poxa pública.

AUTONÓMICA

Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio (DOG nº 84 do 3 de maio de 2012).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional