Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

BS640A - Integración na rede galega de centros de dia de atención social para persoas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Seis mese

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Solicitude seguno o Anexo I.
  • Certificación do acordo de órgano de goberno da entidade sobre a inclusión do centro na Rede Galega de Centros de Día de Atención Social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.
  • Memoria xustificativa dos proxectos, obxectivos, e actividades desenvolvidas no centro.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE VIGO

SERVIZO DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA VI

Concepción Arenal, 8 -1º
36201 Vigo
Teléfono: 986817044 Fax: 986817049

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE OURENSE

SERVIZO DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE OURENSE

Rúa Saénz Díez, nº 39-baixo
32003 Ourense
Teléfono: 988386121 Fax: 988386131

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA CORUÑA

SERVIZO DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DA CORUÑA

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15008 Coruña, A
Teléfono: 981185704 Fax: 981185737

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN XERAL DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS RESIDENCIAIS E DE ATENCIÓN DIÚRNA

SERVIZO DE RECURSOS COMÚNS E DE ATENCIÓN AO ALZHÉIMER
Edificio Administrativo San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981547320 Fax: 981545691

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE LUGO

SERVIZO DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294442 Fax: 982294386

Regular os centros de día de atención social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas dirixidos a proporcionar unha atención social especializada ás persoas que padecen este tipo de demencias neurodexenerativas.
Así como a creación e a regulación da Rede Galega de Centros de Día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

Beneficiarios:

Todas as entidades prestadoras de servizos sociais públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro, que sexan titulares de centros de día de alzheimer no territorio da Comunidade Autónoma Galega.

Requisitos:

Reunir os requisitos materiais , funcionais e de persoal establecidos no Decreto 19/2008 do 20 de febreiro de 2008, polo que se crea a Rede Galega de centros de dia de atención social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

AUTONÓMICA

Lei 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais (DOG nº 76 do 23 de abril de 1993).

AUTONÓMICA

ORDE do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e se incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar (DOG Núm. 146 do 4 de agosto de 2015)

AUTONÓMICA

Decreto 19/2008 do 7 de febreiro, polo que se crea a Rede Galega de Centros de Dia de Atención Social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas (DOG nº 36 de 20 de febreiro de 2008).

AUTONÓMICA

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección de Servizos Sociais de Galicia (DOG nº 14 do 20 de xaneiro de 2012).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional