Rehabilitar a vivenda

Os concellos de Galicia poden solicitar subvencións para rehabilitacións, alugueres ou melloras dentro do programa de infravivenda e tamén para rehabilitar as antigas vivendas de mestres/as, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal.

Asemade, a cidadanía, as empresas e os/as profesionais tamén poden ser beneficiarios de axudas financeiras como as do programa de préstamos para a rehabilitación de edificios e vivendas ou os programas de rexeneración e renovación urbanos (para rehabilitación de edificios e vivendas) no ámbito do Camiño de Santiago.

Estes son só algúns exemplos das axudas a Administración pública promove, ao longo do ano, en materia de vivenda para posibilitar que os/as cidadáns/ás poidan exercer o seu dereito a dispoñer dunha vivenda digna e adecuada.

Rehabilitar a vivenda
Tramitar en liña 14/04/2021 - 31/05/2021
Tramitar en liña 07/04/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 22/04/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial 21/01/2021 - 10/12/2021
Tramitar en liña 27/02/2020 - 10/11/2020
Tramitar en liña 19/03/2021 - 01/09/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/12/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 03/01/2022 - 04/04/2022
Tramitar en liña 23/03/2021 - 22/04/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial 21/01/2021 - 10/12/2021
Tramitar en liña 27/02/2020 - 10/11/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/12/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 03/01/2022 - 04/04/2022
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/04/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/04/2021
Tramitar en liña 15/06/2021 - 01/10/2021
Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/04/2021
Tramitar en liña 17/06/2021 - 16/07/2021