Fomento da igualdade

As entidades locais poden solicitar as axudas e subvencións dos distintos programas que a Administración autonómica ten dispoñibles para facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, a conciliación da vida persoal, laboral e familiar e a participación das mulleres na vida política, económica, social e cultural.

Tamén as entidades sen ánimo de lucro teñen dispoñibles liñas de axuda específicas en materia de igualdade para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero ou de proxectos de atención social integral a persoas en situación de explotación sexual.

Pola súa banda, as mulleres poden, entre outras, concorrer a axudas como a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.

Todas estas accións forman parte dos instrumentos que o goberno galego ten dispoñibles para a promoción da igualdade, a prevención da violencia de xénero e a consolidación dos servizos de atención integral de información e asesoramento a mulleres.

Fomento da igualdade
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial 03/01/2020 - 30/11/2020
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 23/05/2020 - 22/06/2020
Tramitar en liña 23/06/2020 - 22/07/2020
Tramitar en liña 04/01/2020 - 03/02/2020
Tramitar en liña 07/07/2020 - 06/08/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 03/03/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 01/03/2019 - 16/09/2019
Tramitar en liña 13/06/2020 - 13/07/2020
Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 07/07/2020 - 06/08/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 01/03/2019 - 16/09/2019
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 23/05/2020 - 22/06/2020
Tramitar en liña 23/06/2020 - 22/07/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 03/03/2020

Tamén lle pode interesar...