Eficiencia enerxética

No eido da eficiencia e o aforro enerxético dispóñense diferentes liñas de apoio que teñen por obxecto promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares e edificios como nas empresas e nos espazos públicos. Así, existen axudas específicas para persoas físicas propietarias ou titulares de vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños/as; outras dirixidas a empresas (tanto para beneficio propio como para favorecer a súa participación, en calidade de entidades colaboradoras, na xestión das axudas outorgadas para instalacións ou renovacións de fiestras, caldeiras etc.) e, asemade, liñas específicas dirixidas a entidades locais.

As axudas dispoñibles procuran a mellora da eficiencia enerxética mediante a renovación do illamento en fogares (ventás, cubertas, instalacións eléctricas...) e o uso de enerxías renovables (biomasa, solar fotovoltaica...) en fogares, edificios comunitarios, instalacións industriais e agrícolas etc.

Eficiencia enerxética
Tramitar en liña: IN422M 15/12/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422M

Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: IN418D 22/06/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN418D

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias.

Tramitar en liña: IN422K 13/12/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422K

Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administración pública e o terceiro sector.

Tramitar en liña: IN413D Aberto todo o ano
IN413D

Inscrición/modificación do certificado de edificios existentes no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios.

Tramitar en liña: IN413C Aberto todo o ano
IN413C

Inscrición/modificación do certificado de edificios de nova construción no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios.

Tramitar en liña: VI422E 23/03/2021 00:00 - 22/04/2021 23:59
VI422E

Subvencións do programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

Tramitar en liña: VI406E 12/07/2024 00:00 - 13/09/2024 23:59
VI406E

Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Tramitar en liña: VI406D 03/01/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI406D

Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, con carácter plurianual.

Tramitar en liña: IN421P 16/02/2024 09:00 - 21/03/2024 23:59
IN421P

Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico, no sector residencial.

Tramitar en liña: IN414C 08/02/2024 09:00 - 30/09/2024 23:59
IN414C

Subvencións renovación de electrodomésticos.

Tramitar en liña: IN308D 08/03/2024 09:00 - 08/04/2024 09:00
IN308D

Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

Tramitar en liña: TU986B 15/06/2024 00:00 - 14/11/2024 23:59
TU986B

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

Tramitar en liña: IN422N Solicitude presencial: IN422N 20/04/2022 09:00 - 31/07/2024 23:59
IN422N

Proxectos de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía.

Tramitar en liña: IN422M 15/12/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422M

Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: IN421W 21/10/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN421W

Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.

Tramitar en liña: IN421V 12/09/2019 00:00 - 01/07/2024 23:59
IN421V

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).

Tramitar en liña: IN418D 22/06/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN418D

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias.

Tramitar en liña: IN421V 12/09/2019 00:00 - 01/07/2024 23:59
IN421V

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).

Tramitar en liña: IN422L 10/11/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422L

Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 6 vencellados a instalación de renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: IN422J 10/11/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422J

Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

Tramitar en liña: IN422L 10/11/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422L

Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 6 vencellados a instalación de renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: IN421W 21/10/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN421W

Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.

Tramitar en liña: IN413D Aberto todo o ano
IN413D

Inscrición/modificación do certificado de edificios existentes no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios.

Tramitar en liña: IN413C Aberto todo o ano
IN413C

Inscrición/modificación do certificado de edificios de nova construción no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios.

Tramitar en liña: VI422E 23/03/2021 00:00 - 22/04/2021 23:59
VI422E

Subvencións do programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

Tramitar en liña: IN417Y 16/07/2024 09:00 - 16/09/2024 23:59
IN417Y

Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas.

Tramitar en liña: VI406D 03/01/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI406D

Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, con carácter plurianual.

Tramitar en liña: IN421P 16/02/2024 09:00 - 21/03/2024 23:59
IN421P

Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico, no sector residencial.

Tramitar en liña: IN414B 15/01/2024 00:00 - 01/07/2024 23:59
IN414B

Adhesión ao plan de axudas para a renovación de electrodomésticos, destinadas a particulares.

Tramitar en liña: IN414C 08/02/2024 09:00 - 30/09/2024 23:59
IN414C

Subvencións renovación de electrodomésticos.

Tramitar en liña: IN422M 15/12/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422M

Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: PR486D 19/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
PR486D

Subvencións a concellos para a mellora da eficiencia enerxética nos edificios e infraestruturas municipais.

Tramitar en liña: IN422M 15/12/2021 00:00 - 31/12/2023 23:59
IN422M

Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Tramitar en liña: IN421P 16/02/2024 09:00 - 21/03/2024 23:59
IN421P

Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico, no sector residencial.