Prever e paliar danos no agro

As persoas físicas e xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de explotacións agrarias ou gandeiras poden solicitar axudas ou subvencións dirixidas tanto á prevención como á compensación dos danos que poidan ter sufrido por causa de diversos factores. O control ou erradicación de enfermidades de distintas especies (gando bovino, ovino, cabrún...) ou os danos producidos polo xabaril ou o lobo son algunhas das liñas de apoio que están dispoñibles, xunto coas axudas (abertas todo o ano) para o fomento da contratación dos seguros agrarios.

Prever e paliar danos no agro
Tramitar en liña: MT809E Solicitude presencial: MT809E 18/01/2024 00:00 - 11/11/2024 23:59
MT809E

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.

Tramitar en liña: MR553C Solicitude presencial: MR553C 11/01/2024 00:00 - 29/11/2024 23:59
MR553C

Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades

Tramitar en liña: MT809D 18/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
MT809D

Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.

Tramitar en liña: MR506C 27/05/2023 00:00 - 26/06/2023 23:59
MR506C

Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022

Tramitar en liña: MR465D 30/05/2023 00:00 - 29/06/2023 23:59
MR465D

Axudas aos gandeiros afectados polos danos ocasionados pola rata toupo (arvícola Scherman).

Tramitar en liña: MT809G 10/01/2024 00:00 - 09/02/2024 23:59
MT809G

Axudas económicas aos custos derivados da contratación de persoas coidadoras do gando en ganderías para a prevención dos danos que poida ocasionar o lobo.

Tramitar en liña: MT809E Solicitude presencial: MT809E 18/01/2024 00:00 - 11/11/2024 23:59
MT809E

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.

Tramitar en liña: MT809B Solicitude presencial: MT809B 18/01/2024 00:00 - 04/11/2024 23:59
MT809B

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

Tramitar en liña: MR553C Solicitude presencial: MR553C 11/01/2024 00:00 - 29/11/2024 23:59
MR553C

Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades

Tramitar en liña: MR550A Solicitude presencial: MR550A 12/01/2024 00:00 - 29/11/2024 23:59
MR550A

Axudas á reposición de animais: Xeral.

Tramitar en liña: MR553A Solicitude presencial: MR553A 12/01/2024 00:00 - 29/11/2024 23:59
MR553A

Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro.

Tramitar en liña: MR553B Solicitude presencial: MR553B 12/01/2024 00:00 - 29/11/2024 23:59
MR553B

Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de postautorización á reintrodución.

Aberto todo o ano
MR443A

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.

Tramitar en liña: MR465A 04/11/2023 00:00 - 04/12/2023 23:59
MR465A

Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.

Tramitar en liña: MT815A Solicitude presencial: MT815A 28/12/2023 00:00 - 04/11/2024 23:59
MT815A

Axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo.

Tramitar en liña: MT809F 10/01/2024 00:00 - 09/02/2024 23:59
MT809F

Axudas económicas aos custos derivados da instalación de valados fixos para a prevención dos danos que poida ocasionar o lobo.

Tramitar en liña: MT809D 18/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
MT809D

Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.

Tamén lle pode interesar...