Verificación de documentos asinados

Os documentos electrónicos xerados na Xunta de Galicia inclúen un código de verificación electrónica (CVE) que permite contrastar a autenticidade do documento mediante o acceso aos arquivos electrónicos da Xunta de Galicia.

Para comprobar a sinatura electrónica e a integridade e autenticidade dun documento ten que introducir o CVE (composto por unha secuencia de números e letras) que aparece impreso no documento que desexa verificar.

Número CVE

Importante! Se ten problemas para visualizar os documentos electrónicos asinados, consulte esta Guía de configuración de Acrobat Reader e a Guía de validación de sinatura electrónica.

Se dispón do documento electrónico, tamén pode empregar VALIDe, o validador de sinatura electrónica do portal administracion.es.