Certificados de interrupción do servizo

Nesta páxina pode consultar os días e horas nos que algún servizo da Sede electrónica estivo interrumpido e descargar os certificados correspondentes.

Buscar por datas