Interrupción do servizo | 17/12/2021 | 12:30

Interrupción do servizo de Notifica.gal entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 18 de decembro

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 18/12/2021
Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 18/12/2021
Servizo/s afectado/s: sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo