Certificado de interrupción do servizo | 10/07/2024 | 10:55

Interrupción do servizo entre as 07:04 e as 07:40 horas do día 1 de xullo de 2024

Interrupción do servizo entre as 07:04 e as 07:40 horas do día 1 de xullo de 2024

Certificado de interrupción do servizo